helmet К-с „Каскадас “ – геотекстил за защита на хидроизолация в основи-6000м2
helmet Жил. сграда кв. „Хаджи Димитър “ геотекстил за защита на хидроизолация 1100м2
helmetК-с „Рейнбоу“ – защита на хидроизолация в основи – 700 м2
helmet Жил к-с в „“Манастирски ливади “ защита на хидроизолация в основи 1500м2
helmet Жил к-с в „Люлин “  – защина на хидр.в основи 2000 м2
helmetЖил.сграда ул.“сопот “ – покрив градина – 500м2
helmetТунел „Ечемишка “ –   за защита  27 000 м2
helmet Метрополитен – за защита  – 5000м2