1

През 2016 и януари 2017 г за обект „Тунел Ечемишка“ от национално значение за изграждане, ремонт и подръжка на инфраструктора се достави геотекстил Геосин 500 гр/м2 – 27000 м2.